Násilí v integračním a rodinném domě v Gdaňsku?

Zákaz opuštění budovy a kontaktů s vrstevníky, úspory na jídle, zastrašování. Žáci Domu integrace a rodiny (DIR) v Gdaňsku prosí o pomoc a napsali dopis veřejnému ochránci práv. Případem se již zabývali úředníci gdaňského soudce. - Ve středu probíhá inspekce - připouští Olimpia Scheinder z tiskového oddělení na radnici v Gdaňsku v rozhovoru s rodičovstvím WP. Případ byl postoupen také veřejnému ochránci práv pro děti.

Podívejte se na film: „Modrá velryba“

„Chceme napsat, že se v tomto domě zhoršují situace a že žádáme o pomoc, protože porušují naše práva a my jsme oběťmi psychického násilí“ - napište v dopise ombudsmanovi, obviněnému DIR v Gdaňsku. Podporuje je bývalý zaměstnanec této instituce.

1. Dětská noční můra?

Informace o tom, že se v Domě integrace a rodiny v Gdaňsku zhoršuje, se neobjevily poprvé. V roce 2016 obdrželi gdaňští úředníci, kteří dohlížejí na práci DIR, signál, že zařízení mobbuje zaměstnance. Inspekce radnice však takovou věc nepotvrdila.

Nyní úředníci vstoupili do Domu integrace a rodiny podruhé. Tentokrát je to výsledek stížnosti samotných poplatků. Mladí lidé říkají, že jsou zastrašováni. Děti měly hladovat a ředitelka měla omezit kontakty s rodiči a přáteli a vzít si mobilní telefony. Za každý, i ten nejmenší přestupek, měli mladí lidé dostat nepřiměřené tresty.

2. Kontrola úředníků

Nakonec si děti stěžovaly úředníkům. - Po obdržení signálů od obvinění z domu pro integraci a rodinu nařídil místostarosta Gdaňsku prohlídku ve středisku. Zároveň děti dostaly podporu externího psychologa a také jsme zvýšili počet zaměstnanců. To znamená, že v noci a když mají v zařízení vzdělávací kurzy, je zde zvýšený počet pedagogů - informuje Olimpia Schneider z Lékařské univerzity v Gdaňsku.

5 znamení, že jste vychovali rozmazlené dítě [6 fotografií]

Snažíš se být dokonalou matkou. Staráte se o své dítě, plníte jeho požadavky, dáváte mu pocítit ...

viz galerie

Ukazuje se, že předběžné kontrolní analýzy ukazují, že obvinění z centra se pravděpodobně stala obětí boje mezi dospělými. - Neodkazujeme na tyto informace. Na výsledky kontroly si musíte počkat několik dní, protože se provádí tak, aby nenarušil chod centra - Olimpia Schneider usekne.

3. Dopis veřejnému ochránci práv

Gdaňská radnice není jedinou institucí zabývající se touto záležitostí. - První informace o možných nesrovnalostech v Domově integrace a rodiny jsme obdrželi 24. února 2017 od veřejného ochránce práv pro děti - informuje Lesław Nawacki, vedoucí týmu pracovního práva a sociálního zabezpečení v kanceláři ochránce lidských práv. - Další žádost o intervenci k nám přišla v prvních březnových dnech.

Úřad veřejného ochránce práv pro lidská práva zaslal žádost a žádost o pomoc odboru sociální politiky Úřadu vojvodství v Pomořanech v Gdaňsku. Zaměstnanci PUM proto v této záležitosti zasáhnou. Případem se bude ze strany veřejného ochránce práv zabývat právník z Gdaňsku.

- Zkontrolujeme, zda zařízení řádně zavedlo program nezávislosti poplatků, a prozkoumáme, zda by vztahy mezi zaměstnanci a vedením mohly mít na tyto poplatky nějaký dopad. Zplnomocněný zástupce se pravděpodobně setká s mladými lidmi a naslouchá jejich žádostem - říká Lesław Nawacki. A dodává, že je příliš brzy vyvodit důsledky. - Pokud se však zprávy o opomenutí ukáží jako pravdivé, očekává komisař pro lidská práva zavedení procesu posílení vlastní pravomoci a opětovného zařazení dříve propuštěných zaměstnanců - zdůrazňuje Nawacki

Zaměstnanci Domu integrace a rodiny v Gdaňsku s námi nechtěli mluvit. V telefonu jsme slyšeli, že vedení chybí a veškeré informace poskytla gdaňská radnice.

Osm žáků žije v DIR v Gdaňsku. Jsou to lidé mezi 12 a 20 lety, kteří tam přišli z patologických rodin. V Gdaňsku je 5 integračních a rodinných domů.

Tagy:  Rodina Rossne Těhotenství Plánování