Aminokyseliny. Vlastnosti, klasifikace a vlastnosti

Aminokyseliny jsou skupinou organických chemikálií. Cenné proteiny se tvoří z jejich kombinace, umožňují také správný průběh mnoha procesů probíhajících v těle. Jaký je rozklad aminokyselin? Co jiného bychom o nich měli vědět?

Podívejte se na video: „Proč mají dívky ve škole lepší známky?“

1. Co jsou to aminokyseliny?

Aminokyseliny (aminokyseliny, zkráceně AA) jsou skupina organických chemických sloučenin, které mají jak bazickou aminoskupinu, tak karboxylovou skupinu, nebo obecněji jakoukoli kyselou skupinu.

Vzhledem k tomu, že aminokyseliny obsahují zásaditou a kyselou skupinu, dochází v nich k intramolekulární reakci báze s kyselinou a tyto sloučeniny fungují hlavně ve formě zwitteriontů.

Jsou to typy vnitřních solí, a proto jsou to krystalické látky s vysokou teplotou tání, rozpouští se ve vodě, nerozpouštějí se v uhlovodících a vykazují velké dipólové momenty.

Molekula aminokyseliny má čtyřbokou strukturu. V jeho středu je asymetrický atom uhlíku, a proto jsou aminokyseliny opticky aktivní sloučeniny. Přicházejí ve dvou enantiomerních formách - D a L, ale ve struktuře proteinů je přítomna pouze forma L.

Proteiny - jak se vyrábějí, jaké mají vlastnosti?

Proteiny jsou organické sloučeniny se složitou chemickou strukturou a velkou rozmanitostí. Jsou to polymery, ...

přečíst článek

2. Jak rozdělíme aminokyseliny?

Dělíme aminokyseliny na:

  • přírodní;
  • syntetický.

Přírodní lze rozdělit na bílkovinné a neproteinové aminokyseliny. Proteiny jsou aminokyseliny, které vytvářejí peptidy a bílkoviny, celkem jich je 20. Některé z nich jsou endogenní (syntetizované v lidském těle) a některé jsou exogenní, které je nutné vstřebat potravou.

Všechny proteinové aminokyseliny jsou a-aminokyseliny, ve kterých jsou amino a karboxylové skupiny odděleny jedním atomem uhlíku.

Zinek. Chemické a fyzikální vlastnosti

Zinek je chemický prvek ze skupiny přechodných kovů v periodické tabulce. Jaké jsou vlastnosti ...

přečíst článek

3. Úloha aminokyselin v těle

Kromě toho, že aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin, plní v lidském těle mnoho různých funkcí. Díky nim je možné syntetizovat určité neurotransmitery (jako je noradrenalin nebo serotonin), purinové a pyrimidinové báze, porfyrin nebo hormony, jako je tyroxin, T3 nebo adrenalin).

Díky transformacím, kterými mohou aminokyseliny projít, je také možné generovat energii (spalování na CO2 nebo H2O) a tvorbu tuků a sacharidů.

Kromě toho stojí za zmínku, že aminokyseliny mají vliv na správné fungování centrálního nervového systému, hematopoetického systému a jater. Hrají také roli v syntéze očního pigmentu a kyseliny nikotinové a mají vliv na správný růst těla.

Tagy:  Žák Mají Region- Preschooler