Skutečná čísla. Definice a vlastnosti

Skutečná čísla jsou všechna racionální a iracionální čísla. Můžeme je přirovnat k bodům na číselné řadě - každému z nich je přiřazen konkrétní bod na ose nebo naopak - každý bod na číselné řadě lze přiřadit jednomu reálnému číslu. Co jiného můžeme říci o reálných číslech?

Podívejte se na film: „Vysoké známky za každou cenu“

1. Co jsou reálná čísla?

Skutečné číslo je jakékoli racionální a iracionální číslo. Množinu reálných čísel označíme jako R. Zjednodušeně řečeno, každé číslo, které známe, je reálné číslo.

Sada čísel R zahrnuje všechny druhy čísel, a tak:

  • každé reálné číslo, které je racionální, má konečnou nebo nekonečnou periodickou desetinnou expanzi;
  • každé skutečné číslo, které je iracionální, má nekonečnou neurčitou expanzi.

V množině reálných čísel se neustále „pohybujeme“, přičemž specifikujeme délku, výšku nebo šířku něčeho, počet objektů daného typu a další, také abstraktní měřítka, jako je cena nebo hodnota něčeho.

Soubor reálných čísel je tedy nejúplnějším numerickým vesmírem, který bude muset vyjádřit každý z nás, kdo se matematikou na univerzitní úrovni nezabývá.

Proč děti selhávají v matematice?

Matematika, královna věd? Na tomto tvrzení je hodně pravdy, konec konců, svět dospělých ovládají čísla ...

přečíst článek

2. Kolik reálných čísel existuje?

Existuje nekonečné množství reálných čísel. Tuto vlastnost si snadno všimneme, pokud vezmeme v úvahu, že celá čísla jsou podmnožinou reálných čísel. Můžeme to také vidět, pokud si uvědomíme, že na číselné řadě je nekonečný počet bodů.

Je pozoruhodné, že nekonečno používané pro počítání reálných čísel je jiného druhu než nekonečno používané pro počítání celých čísel. Rozdíl je v tom, že celá čísla, celá čísla a racionální čísla jsou nekonečně spočetná a množina reálných čísel je nekonečně nekonečná.

Přirozená čísla. Definice a pravidla

Jaká je definice přirozeného čísla? Jaké jsou příklady přirozených čísel? Je nula přirozená? ...

přečíst článek

Proč je nazýváme skutečnými? Dostali své jméno, aby je bylo možné odlišit od ještě větší představy o počtu. Existuje imaginární číslo, které definujeme jako druhá odmocnina záporného čísla.

Každé reálné číslo, které vynásobíme imaginárním číslem, se také nazývá imaginární číslo.

Tagy:  Porod Kuchyně Dítě