Racionální čísla - jaké jsou jejich vlastnosti?

Racionální čísla jsou ta, která můžeme zapsat jako zlomek dvou celých čísel. V racionálních číslech není dělitel nula. Jaký je rozdíl mezi racionálními a iracionálními čísly? Jaké jsou vlastnosti racionálních čísel?

Podívejte se na video: „Proč mají dívky ve škole lepší známky?“

1. Co jsou racionální čísla?

Racionální čísla jsou čísla, která lze zapsat jako kvocient dvou celých čísel, když druhé číslo - dělitel, je jiné než nula.

Množinu racionálních čísel označíme jako Q a je nekonečná. Zahrnuje všechna přirozená a celá čísla.

Příklady racionálních čísel by byly 4, -20, 0,7 nebo 8. Mohou být zapsána jako zlomek, takže dostaneme 4/1, -20/1, 7/10 nebo 8/1.

Skutečná čísla. Definice a vlastnosti

Skutečná čísla jsou všechna racionální a iracionální čísla. Můžeme je srovnat s body na ose ...

přečíst článek

2. Vlastnosti racionálních čísel

Jaké jsou vlastnosti racionálních čísel?

  • racionální čísla s násobením, sčítáním, nulou a jednou tvoří tělo;
  • v teoretické aritmetice je tělo racionálních čísel definováno jako tělo zlomků prstence celých čísel;
  • množina racionálních čísel je spočetná množina - rovná se množině přirozených čísel;
  • jako podmnožina prostoru reálných čísel R jsou racionální čísla v R. hustá.

Přirozená čísla. Definice a pravidla

Jaká je definice přirozeného čísla? Jaké jsou příklady přirozených čísel? Je nula přirozená? ...

přečíst článek

3. Co jsou iracionální čísla?

Iracionální čísla - Opak racionálních čísel jsou reálná čísla, která, jak název napovídá, nejsou racionální čísla, takže je nelze reprezentovat jako podíl celého čísla na celé číslo jiné než nula.

Tato čísla vyplňují mezery v oddílech Dedekind množiny iracionálních čísel Q, což ve skutečnosti poskytuje celý prostor.

Desetinná expanze těchto čísel je neperiodická a nekonečná. Mezinárodní symbol pro sadu iracionálních čísel je IQ.

Nejznámějším příkladem iracionálního čísla je Pi, což je přibližně 3,14.

Tagy:  Rossne Mají Region- Kuchyně