Trigonometrie - jak se toto pole matematiky vyvinulo a kdy jej použijeme?

Trigonometrie je obor matematiky, který se zabývá vztahy měření mezi úhly a stranami trojúhelníků a trigonometrickými funkcemi. Jeho vývoj byl ovlivněn astronomickým výzkumem. Je to velmi užitečné - když máme k dispozici obyčejné pravítko nebo úhloměr, můžeme vypočítat délku řeky nebo výšku hory. Jaký je původ trigonometrie a k čemu slouží v následujícím článku.

Podívejte se na film: „Jak můžete pomoci vašemu batole v novém prostředí?“

1. Jak se vyvinula trigonometrie?

První zmínky o studiu trojúhelníků se objevily v egyptské a babylonské matematice od druhého tisíciletí před naším letopočtem. Trigonometrie byla také běžná v kuszycké matematice.

Systematické studium trigonometrických funkcí však začalo v helénistické matematice, známé v Indii jako součást helénistické astronomie. V indické astronomii se během období Gupty zintenzívnil výzkum trigonometrie.

Během středověku pokračoval výzkum trigonometrie v islámské matematice. V islámu, kde bylo známo všech šest trigonometrických funkcí, se trigonometrie stala samostatnou disciplínou. Překlad arabských a řeckých textů vedl k přijetí tohoto oboru jako předmětu na latinském západě.

Vývoj moderní trigonometrie se během osvícenství na Západě změnil, od matematiky sedmnáctého století po podobu, kterou známe dnes.

Proč děti selhávají v matematice?

Matematika, královna věd? Na tomto tvrzení je hodně pravdy, konec konců, svět dospělých ovládají čísla ...

přečíst článek

2. Co je trigonometrie?

Trigonometrie je obor matematiky. Zabývá se vztahem mezi měřítky vnitřních úhlů v trojúhelnících a délkami jeho stran. Takzvané trigonometrické funkce, které se často objevují v matematické analýze, rozšiřují základní funkce tohoto pole.

Nejdůležitější informace o trigonometrii:

  • existují 4 trigonometrické funkce: sinus, kosinus, tangens a kotangens, které působí na trojúhelníky;
  • jsou definovány v pravém trojúhelníku jako poměry příslušných stran.

Trigonometrické funkce - jak vypočítat? Co jsou sinus, kosinus, tangens a kotangens? Vzory

Trigonometrické funkce jsou předmětem výzkumu trigonometrie. Takové matematické funkce vyjadřují vztahy ...

přečíst článek

3. Aplikace trigonometrie

Toto odvětví matematiky je velmi široce používáno v mnoha oblastech života - všude tam, kde je nutné měřit a počítat skutečné veličiny.

Trigonometrie je základem pro všechny druhy měření na zemském povrchu, díky nim fungují navigační zařízení, jako je GPS; umožňuje také astronomický výzkum.

Určité nekonečné součty trigonometrických funkcí (tzv. Fourierova řada) navíc umožňují zpracování různých signálů, jako je například komprese hudby do formátu mp3 nebo grafiky do formátu jpg.

Tagy:  Kuchyně Rodina Těhotenství